Umowa o rozdzielność majątkową – Kancelaria wygrywa spór o podział majątku wspólnego.

Spór dotyczył wniosku pierwszej żony spadkodawcy o zniesienie współwłasności. Wnioskodawczyni powoływała się na brak uprzedniego skutecznego podzielenia się z nią przez spadkodawcę wszystkimi składnikami ich majątku wspólnego i żądała dokonania takiego podziału w postępowaniu dot. działu spadku z udziałem spadkobierców byłego małżonka i finalnie – zniesienia współwłasności.

Kancelaria w postępowaniu reprezentowała drugiego małżonka spadkodawcy, który kwestionował uprawnienia wnioskodawczyni do żądania takiego podziału, powołując się na istnienie umów notarialnych o rozdzielności majątkowej oraz o podział majątku zawartych przez ówczesnych współmałżonków. Kancelaria w toku postępowania dążyła do wykazania, że rozliczenie zostało dokonane jeszcze przed rozwodem spadkodawcy z pierwszą żoną.

Sąd Rejonowy w G. bardzo wnikliwie zapoznał się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i po zapoznaniu się z argumentacją przygotowaną przez nasz Zespół oddalił wniosek o podział majątku wspólnego. Sąd uznał, że ówcześnie małżonkowie podzielili się składnikami majątku wspólnego najdalej w dacie umowy dot. podziału majątku, oraz zrzekli się wobec siebie w tej dacie wszelkich roszczeń z tego tytułu, a zatem w sprawie zachodziła powaga rzeczy ugodzonej.

W postępowaniu Klienta reprezentowali wspólnicy Kancelarii: r.pr. Rafał Pytlak i r.pr. Wojciech Deja.