RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Informacja dla byłych klientów

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pytlak Deja Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

– pisemnie na adres: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

– przez e-mail: kontakt@pytlakdeja.pl

– telefonicznie: +48 885 801 011

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach archiwizacyjnych w związku ze świadczoną Państwu przez nas w przeszłości pomocą prawną.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, których Pan/i jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • art. 9 ust. 2 lit. f RODO, tj. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą między nami umową lub realizacji innego prawa lub obowiązku administratora zgodnie z przepisami prawa.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych są podmioty świadczące nam usługi informatyczne.

Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane przez wspólników administratora oraz przez upoważnionych przez niego pracowników oraz współpracowników.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, macie Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

 1. Pozostałe informacje

Podanie danych jest dobrowolne.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dla obecnych klientów

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pytlak Deja Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

– pisemnie na adres: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

– przez e-mail: kontakt@pytlakdeja.pl

– telefonicznie: +48 885 801 011

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia przez nas Państwu pomocy prawnej.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, których Pan/i jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • art. 9 ust. 2 lit. f RODO, tj. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do zakończenia prowadzenia Państwa spraw, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą między nami umową lub realizacji innego prawa lub obowiązku administratora zgodnie z przepisami prawa.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych są podmioty świadczące nam usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi księgowe.  

Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane przez wspólników administratora oraz przez upoważnionych przez niego pracowników oraz współpracowników.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, macie Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

 1. Pozostałe informacje

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia należyte świadczenie Państwu pomocy prawnej, przy czym niektóre przepisy proceduralne, wskazują zakres danych, który powinien być podany w związku z podejmowaniem konkretnych czynności procesowych (np. art. 126 § 1 i 2 KPC, który określa zakres danych osobowych wymaganych w piśmie procesowym w postępowaniu cywilnym; art. 63 § 2-3a KPA, który określa zakres danych osobowych wymaganych w piśmie w postępowaniu administracyjnym; art. 46 § 1-2 PPSA, który określa zakres danych osobowych wymaganych w piśmie procesowym w postępowaniu sądowoadministracyjnym).

Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dla kontrahentów

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pytlak Deja Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

– pisemnie na adres: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

– przez e-mail: kontakt@pytlakdeja.pl

– telefonicznie: +48 885 801 011

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy zawartej z Państwem.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, których Pan/i jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej między nami oraz dalszy okres nie dłuższy niż wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych są podmioty świadczące nam usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi księgowe.  

Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane przez wspólników administratora oraz przez upoważnionych przez niego pracowników oraz współpracowników.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, macie Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, lub nasz adres e-mail (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

 1. Pozostałe informacje

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia należyte wykonywanie umowy zawartej z Państwem.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dla innych osób fizycznych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pytlak Deja Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

– pisemnie na adres: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

– przez e-mail: kontakt@pytlakdeja.pl

– telefonicznie: +48 885 801 011

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia przez nas pomocy prawnej naszym klientom.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, których Pan/i jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do zakończenia prowadzenia spraw dla naszych klientów lub realizacji innego prawa lub obowiązku administratora zgodnie z przepisami prawa.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych są podmioty świadczące nam usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi księgowe.  

Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane przez wspólników administratora oraz przez upoważnionych przez niego pracowników oraz współpracowników.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, macie Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

 1. Pozostałe informacje

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia należyte świadczenie Państwu pomocy prawnej, przy czym niektóre przepisy proceduralne, wskazują zakres danych, który powinien być podany w związku z podejmowaniem konkretnych czynności procesowych (np. art. 126 § 1 i 2 KPC, który określa zakres danych osobowych wymaganych w piśmie procesowym w postępowaniu cywilnym; art. 63 § 2-3a KPA, który określa zakres danych osobowych wymaganych w piśmie w postępowaniu administracyjnym; art. 46 § 1-2 PPSA, który określa zakres danych osobowych wymaganych w piśmie procesowym w postępowaniu sądowoadministracyjnym).

Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dla osób rekrutowanych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pytlak Deja Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

– pisemnie na adres: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

– przez e-mail: kontakt@pytlakdeja.pl

– telefonicznie: +48 885 801 011

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji pracowników/współpracowników.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do zakończenia prowadzenia rekrutacji.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych są podmioty świadczące nam usługi informatyczne.

Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane przez wspólników administratora oraz przez upoważnionych przez niego pracowników oraz współpracowników.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, macie Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

 1. Pozostałe informacje

Podanie danych jest dobrowolne.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.