Aktualności

Kancelaria pomaga wykonawcy w sporze dot. klauzuli waloryzacyjnej

03.04.2024
Pomagamy naszemu klientowi, wykonawcy umowy o roboty budowlane pod rządami Prawa zamówień publicznych, w sporze z zamawiającym odnośnie sposobu działania zawartej w umowie klauzuli waloryzacyjnej. Generalnie klauzula waloryzacyjna odpowiada wymogom Prawa zamówień publicznych i jest czytelna. Jak zwykle, diabeł tkwi jednak…
czytaj dalej

PYTLAK // DEJA Kancelaria Prawna wyróżniona w kategorii Private Client (Tier 2 Firm) rankingu Legal 500!

27.03.2024
Z dumą i radością informujemy, że Kancelaria Prawna PYTLAK // DEJA, wiodąca butikowa kancelaria specjalizująca się w sporach dotyczących majątku prywatnego i biznesowego oraz w sporach korporacyjnych, znalazła się w gronie najlepszych firm prawniczych w rankingu Legal 500 dla Europy (EMEA 2024) i została wyróżniona…
czytaj dalej

Przestępstwa „białych kołnierzyków”. Czym są i kto je popełnia?

19.12.2023
„Biały kołnierzyk” ( z ang. white collar, a właściwie white collar worker) to pojęcie, które na dobre rozgościło się w polskim biznesie. Oznacza ono pracowników umysłowych, zazwyczaj wysokiego szczebla, którzy cieszą się powszechnym zaufaniem. Obok białych kołnierzyków socjologia amerykańska wyróżnia np. niebieskie…
czytaj dalej

Wspólnicy Kancelarii PYTLAK // DEJA opowiadają o sporach w świecie wielkich pieniędzy

18.09.2023
Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym ze wspólnikami naszej Kancelarii Prawnej, który ukazał się w dniu dzisiejszym w serwisie Business Magazine. Spory w świecie wielkich pieniędzy, czyli o turbulencjach w biznesie i ich unikaniu | Business Magazine (business-magazine.pl)
czytaj dalej

Referat członków zespołu PYTLAK // DEJA w lipcowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego

24.07.2023
24 marca 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Spory w spółkach kapitałowych w praktyce sądowej i arbitrażowej – trendy i wyzwania”. Materiał pokonferencyjny pt. „Zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych przez prokuratora”, przygotowany przez członków naszego zespołu, pod kierownictwem Partnera…
czytaj dalej

PYTLAK // DEJA Kancelaria Prawna kancelarią od rozwiązywania sporów milionerów

21.07.2023
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się w dniu dzisiejszym na łamach serwisu Polityka Insight: Chambers wyróżnia kancelarię od rozwiązywania sporów milionerów – Polityka Insight
czytaj dalej

PYTLAK // DEJA Kancelaria Prawna wyróżniona 1 miejscem (Band 1.) w kategorii Private Wealth Disputes rankingu Chambers and Partners

20.07.2023
Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Prawna PYTLAK // DEJA z siedzibą w Warszawie, wiodąca butikowa kancelaria specjalizująca się w sporach dotyczących majątku prywatnego i biznesowego oraz w sporach korporacyjnych, otrzymała nagrodę dla najlepszej firmy roku 2023 (Band 1 – Departments) w Polsce w kategorii:…
czytaj dalej

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

08.11.2022
W dniu 10 listopada 2022 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2022.2185) – tzw. Ustawa Deregulacyjna. Abstrahując od innych zmian, przewiduje ona nowelizację Prawa zamówień publicznych,…
czytaj dalej

Nasza Kancelaria Prawna wraz z Fabryką Kompetencji Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej serdecznie zapraszają przedsiębiorców na spotkanie on-line pt. „Nadchodzi stagflacja: waloryzacja w służbie przedsiębiorcy”.

07.11.2022
Jeśli chcesz wiedzieć: 18 listopada 2022 (piątek) | godz. 11.00 | platforma ZOOM | udział bezpłatny Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 17 listopada do godz. 14.00 drogą mailową: kontakt@pytlakdeja.pl Działalność gospodarcza to dążenie do wypracowania jak największego zysku.W dobie galopującej inflacji należy…
czytaj dalej

Wygrana naszej Kancelarii w sprawie odmowy zezwolenia na rozpoczęcie działalności banku!

26.09.2022
Dział sporów bankowych i finansowych naszej Kancelarii odniósł sukces w głośnej sprawie dotyczącej odmowy zezwolenia na rozpoczęcie działalności banku! Sprawa była niezwykła – nie tylko dlatego, że nowych banków nie tworzy się na co dzień, ale również dlatego, że miała ona kluczowe znaczenie dla sektora bankowości…
czytaj dalej

Pełnomocnictwo opiekuńcze – dodatkowe zabezpieczenie w biznesie?

25.09.2022
W projektowanych zmianach przepisów KC i niektórych innych ustaw, jakie będą przedmiotem prac Rady Ministrów w IV kwartale 2022 r. (Wykaz prac legislacyjnych RM) pojawił się projekt stworzenia nowej, wartej zauważenia, instytucji – pełnomocnictwa opiekuńczego. Zmiany obejmą też inne…
czytaj dalej

Zawezwanie do próby ugodowej – ważna nowelizacja KC

14.09.2022
Chyba każdy słyszał już o nowelizacji KC, która weszła w życie 30 czerwca. Chcielibyśmy dziś zwrócić uwagę na najistotniejszą z perspektywy kancelarii procesowej zmianę: tę w zakresie przedawnienia przy zawezwaniu do próby ugodowej. Przypomnijmy: zawezwanie do próby ugodowej to czynność procesowa, która skutkuje wszczęciem postępowania pojednawczego,…
czytaj dalej

Sąd Najwyższy po raz kolejny w obronie współuprawnionych z akcji i udziałów

13.04.2021
W wyroku z dnia 10 listopada 2020 r. (sygn. akt V CSK 518/18) Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Klientów Kancelarii OŻÓG // PYTLAK w sprawie o ogromnym znaczeniu dla ochrony praw współuprawnionych z akcji i udziałów. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę…
czytaj dalej

Gdy sukcesja prowadzi do sporu o majątek

26.11.2018
Gdy sukcesja prowadzi do sporu o majątek Jednym z najczęściej dyskutowanych zjawisk społeczno-gospodarczych, dotykających założycieli firm rodzinnych, jest następująca obecnie zmiana pokoleniowa. Po blisko dwudziestu latach od rozpoczęcia transformacji, po okresie intensywnego budowania pozycji rynkowej,…
czytaj dalej

Zagrożenia dla bezpiecznej sukcesji firmy rodzinnej – jak ich uniknąć?

30.03.2018
Firma rodzinna to wielki kapitał, który w odpowiednim czasie warto przekazać w zaufane ręce osób najbliższych. Z badań polskiego rynku wynika jednak, że do skutecznej sukcesji biznesu prowadzonego w ramach rodziny dochodzi zaledwie w 30% przypadków.
czytaj dalej

Sprawa spadkowa w kraju lub poza granicami cz.I

28.03.2018
Cykl: Sprawa spadkowa w kraju lub poza granicami W poprzednim wpisie wskazałem na jurysdykcję krajową i prawo właściwe jako dwie bazowe kwestie, które należy precyzyjnie ustalić, aby móc prawidłowo rozstrzygnąć sprawę spadkową z elementem zagranicznym. Dziś skupię się na przybliżeniu zagadnienia…
czytaj dalej

Prawo właściwe dla sprawy spadkowej

27.03.2018
Cykl: Sprawy spadkowe z elementem zagranicznym W naszym cyklu poświęconym dziedziczeniu „ponad granicami” przechodzimy dziś do zagadnienia ustalania prawa właściwego. Jak wspomniałem przy okazji zarysowywania tej problematyki, chodzi tu o identyfikację państwa, którego prawo merytoryczne (materialne) będzie znajdowało zastosowanie do rozstrzygnięcia sprawy spadkowej,…
czytaj dalej

Zakres ograniczenia praw skonfliktowanych wspólników w spółkach

18.10.2017
Cykl: Spór między współudziałowcami Problemy, z jakimi muszą borykać się osoby współuprawnione do akcji lub udziałów w spółce, związane z ustawowym wymogiem działania przez wspólnego przedstawiciela, w znaczący sposób blokują możliwość wykonywania praw korporacyjnych.
czytaj dalej

Jaki sąd rozpozna sprawę z elementem zagranicznym? cz.II

13.10.2017
Cykl: Sprawy spadkowe z elementem zagranicznym Po przedstawieniu krajowych rozwiązań w przedmiocie jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych pora na omówienie regulacji unijnej. Na wstępie warto zauważyć, że mowa o akcie prawnym, którego uchwalenie zajęło wyjątkowo dużo czasu i było poprzedzone licznymi debatami w gronie specjalistów z wielu różnych…
czytaj dalej

Prawa udziałowców w spółkach oraz poza nimi

21.09.2017
Powróćmy do tematu wykonywania praw korporacyjnych wchodzących w skład masy spadkowej. Przy mnogości udziałowców Kodeks spółek handlowych wymaga, aby wykonywanie takich praw odbywało się za pośrednictwem wspólnego przedstawiciela. W praktyce ten zamysł ustawodawcy może prowadzić…
czytaj dalej

Kompetencje procesowe prokuratora w sporze o majątek małoletniego spadkobiercy

14.09.2017
Cykl: Małoletni spadkobierca W poprzednim wpisie z cyklu “Małoletni spadkobierca” zarysowałem koncepcję obrony praw małoletniego spadkobiercy w przekształcanej spółce rodzinnej poprzez zwrócenie się do prokuratora z wnioskiem o wytoczenie powództwa mającego na celu zniweczenie uchwały o przekształceniu. Dziś chciałbym rozwinąć ten temat, wskazując przede…
czytaj dalej

Prokurator w obronie małoletniego spadkobiercy

24.08.2017
Cykl: Małoletni spadkobierca W dotychczasowych dwóch wpisach z cyklu „Małoletni spadkobierca” przedstawiłem problemy, z jakimi musi zmierzyć się małoletni spadkobierca blokowany w możliwości wykonywania odziedziczonych praw korporacyjnych w spółce rodzinnej. W poniższej notce chciałbym opisać jedno z możliwych rozwiązań tej sytuacji, na bazie autentycznych…
czytaj dalej

Brak wspólnego przedstawiciela instrumentem wrogiego przejęcia majątku

17.08.2017
Cykl: Spór między spadkobiercami Jak wspomniałem w jednym z poprzednich wpisów, spadkobranie w odniesieniu do praw korporacyjnych niesie ze sobą ryzyko powstania sytuacji, w której możliwość wykonywania tych praw zostanie skutecznie zablokowana do czasu ustanowienia wspólnego przedstawiciela współuprawnionych spadkobierców. To ustanowienie może z kolei okazać się…
czytaj dalej

Małoletni spadkobierca instrumentem do wrogiego przejęcia majątku – cz. II

25.07.2017
Cykl: Małoletni spadkobierca W niniejszym wpisie powracam do problemu wykorzystywania małoletniości spadkobiercy akcji jako karty przetargowej w walce o władzę w spółce rodzinnej. Opisywałem już, na kanwie doświadczeń Kancelarii, jak ograniczenia wynikające z prawa rodzinnego mogą zostać użyte do wyzucia małoletniego spadkobiercy z majątku spadkowego…
czytaj dalej

Brak wspólnego przedstawiciela i paraliż praw spadkobierców w spółkach

25.06.2017
Cykl: Spór między spadkobiercami Prawa wynikające z faktu bycia udziałowcem czy akcjonariuszem spółki, jako prawa majątkowe, mogą stanowić element spadku. Tak samo jak cała reszta spadku, do momentu przeprowadzenia jego działu, prawa korporacyjne są objęte współwłasnością spadkobierców. W tym miejscu zapewne…
czytaj dalej

Małoletni spadkobierca instrumentem do wrogiego przejęcia majątku – cz. I

13.06.2017
Cykl: Małoletni spadkobierca Spółki rodzinne ze swej istoty skupiają często akcjonariuszy lub udziałowców należących do różnych pokoleń. To zróżnicowanie może mieć dobre i złe następstwa. Z jednej strony obecność dzieci czy wnuków w spółce założonej przez seniorów rodu pozwala tym ostatnim na wczesne wprowadzanie…
czytaj dalej