Kancelaria wygrywa wieloletni spór korporacyjny dotyczący praw współuprawnionych do akcji!

Sprawa dotyczyła sporu, który powstał pomiędzy współuprawnionymi do udziałów w spółce z o.o., nabytych w drodze dziedziczenia. Udziały te pozostawały we współwłasności współuprawnionych. Współuprawnieni od wielu lat pozostawali w konflikcie, który znajdował odzwierciedlenie w sposobie zarządzania spółką i stał się zarzewiem kilkuset postępowań sądowych.

Klienci kancelarii wnosili o uchylenie, ustalenie nieważności bądź ustalenie nieistnienia uchwał zgromadzenia wspólników, które wpływały niekorzystnie na ich pozycję i uszczuplały ich prawa udziałowe.

Walka o prawa naszych Klientów toczyła się przed sądami wszystkich instancji, aby w efekcie trafić przed oblicze Sądu Najwyższego, który w całości podzielił nasze twierdzenia – Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Następnie, Sąd Apelacyjny, stosując się do wytycznych Sądu Najwyższego uchylił zaskarżone uchwały.

Wyrok jest prawomocny.

Więcej szczegółów dot. rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego znajduje się pod linkiem:

Sąd Najwyższy po raz kolejny w obronie współuprawnionych z akcji i udziałów – PYTLAK // DEJA – Kancelaria Prawna (pytlakdeja.pl)

Klienta w sporze sądowym reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: radca prawny Rafał Pytlak oraz radca prawny Wojciech Deja.