Spór korporacyjny a odwołanie Zarządca udziałów – wygrana Kancelarii w obu instancjach.

Sąd Okręgowy we W. oddalił apelację wnioskodawcy od wyroku Sądu Rejonowego we W. oddalający wniosek o odwołanie sądownie ustanowionego zarządcy udziałów spółki.

U podstaw sporu leży głęboki konflikt pomiędzy wspólnikami spółki, skutecznie paraliżujących działalność przedmiotowej spółki.

Wnioskodawca próbował wykazać w postępowaniu, że zarządca (będący Klientem kancelarii) podejmuje działania sprzeczne z interesem spółki oraz nie posiada wykształcenia czy innych przymiotów pozwalających sprawować tę funkcję. Sąd Rejonowy nie dał wiary tym twierdzeniom, bo dostarczony przez nasz Zespół materiał dowodowy wykazywał bezsprzecznie, że zarządca podejmował działania, aby zabezpieczyć interes spółki. To Zarząd spółki działa niezgodnie z przepisami lub dobrymi obyczajami,
a zarządca udziałów stara się powstrzymać te czynności zaskarżając uchwały i dążąc do zapoznania się
z dokumentami finansowymi spółki.

Na podobnym stanowisku stanął Sąd Okręgowy, który uznał, że Sąd Rejonowy przeprowadził wnikliwie postępowanie dowodowe i dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych, które Sąd Okręgowy przyjął
za własne.

Klienta w postępowaniu reprezentowali Wspólnicy kancelarii: r.pr. Rafał Pytlak i r.pr. Wojciech Deja.