Wygrana Kancelarii w sporze dotyczącym niekorzystnego rozporządzenia mieniem wchodzącym w skład wspólności majątkowej.

Kancelaria reprezentowała powódkę, która domagała się usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie powódki jako współwłaściciela spornej nieruchomości.

Przyczyny konfliktu były złożone i dotyczyły  nierównego podziału majątku po rozstaniu stron. Pozwany w trakcie trwania małżeństwa dokonywał darowizn na rzecz członków swojej rodziny nieruchomości stanowiących współwłasność ówczesnych małżonków. Umowy te były dokonywane bez wymaganej zgody powódki i doprowadzały w efekcie do uszczuplenia jej majątku, poprzez pozbawienia jej współwłasności nieruchomości.

Nasza strategia procesowa i konsekwentna obronie praw naszej Klientki doprowadziła do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcie sądu, które przywróciło współwłasność Klientki w spornej nieruchomości.

Wyrok jest prawomocny.

Klienta w sporze sądowym reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: radca prawny Rafał Pytlak oraz radca prawny Wojciech Deja.