Zamówienia Publiczne – Kancelaria skutecznie broni decyzji o wyborze oferty Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą.

29 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, na podstawie którego oddaliła odwołania wykonawców od decyzji o wyborze oferty złożonej przez naszego Klienta.

Przetarg był organizowany przez podmiot z sektora obronności.

Kancelaria, wspólnie z Klientem, opracowywała argumenty zarówno prawne, jak i techniczne służące obronieniu decyzji Zamawiającego, które Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła orzekając na korzyści naszego Klienta.

Wyrok jest prawomocny.

Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu Klientowi został przyznany kontrakt o wartości blisko 25 milionów złotych.

Klienta w sporze sądowym reprezentowali Wspólnicy Kancelarii: radca prawny Rafał Pytlak oraz radca prawny Wojciech Deja.