Masz kredyt

frankowy?

Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia analizy Twojej umowy
  Jak możemy Ci pomóc?

  Przeanalizujemy Twoją umowę kredytu.
  Przygotujemy i poprowadzimy Twoją sprawę przed sądem.
  Zapewnimy Ci obsługę prawną do prawomocnego wyroku lub ugody i podczas egzekucji.

  Zadzwoń lub napisz

  Jesteś w dobrych rękach


  Od blisko 15 lat wygrywamy dla naszych Klientów najbardziej złożone spory sądowe.


  Pracujemy z kredytobiorcami frankowymi – na różnym etapie sprawy.


  Już kilkanaście spraw frankowych prowadzonych z udziałem członków naszego zespołu zakończyło się zwycięstwem. 

  Co będzie dalej?

  1

  Przeanalizujemy Twoją umowę.

  Wyjaśnimy Ci, co możemy osiągnąć i na jakich zasadach. To Cię do niczego nie zobowiązuje.

  2

  Zlecasz nam prowadzenie sprawy.

  Przygotowujemy dokumenty i rozpoczynamy spór z bankiem. Reprezentujemy Cię w sądzie i przy negocjacjach.

  3

  Prowadzimy sprawę do prawomocnego wyroku lub ugody, by wywalczyć jak najwięcej.

  Dbamy, by wyrok lub ugoda zostały wykonane. Pomagamy Ci, aż do zakończenia sprawy.

  To do niczego nie zobowiązuje

  Umów się na konsultację
   PYTLAK // DEJA – Kancelaria Prawna

   Prowadzimy jedne z największych i najbardziej złożonych sporów o majątki prywatne i biznesowe w Polsce. Nasze standardy obsługi prawnej doceniło już grono najbogatszych Polaków i renomowanych przedsiębiorstw.

   PYTLAK // DEJA – Kancelaria Prawna

   Łącznie powierzono nam sprawy o wartości ponad 7 mld zł. 

   PYTLAK // DEJA – Kancelaria Prawna

   Pracujemy z posiadaczami kredytu frankowego – na różnym etapie sprawy.

   PYTLAK // DEJA – Kancelaria Prawna

   Już kilkanaście spraw frankowych prowadzonych z udziałem członków naszego zespołu zakończyło się unieważnieniem kredytu lub jego odfrankowieniem.

   Pewnie chcesz wiedzieć:

   Komu powierzasz swoją sprawę?

   Poprowadzi ją dedykowany zespół adwokatów i radców prawnych Kancelarii OŻÓG // PYTLAK.

   Co możesz uzyskać i jakie są szanse?

   Każda sprawa jest inna. Po rzetelnej analizie Twojej umowy z bankiem przedstawimy Ci możliwe rozwiązania.

   Ile to kosztuje?

   To zależy od złożoności Twojej sprawy. Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji, przedstawimy Ci kalkulację opłat. Ich wysokość będzie częściowo uzależniona od sukcesu.

    

    

   Kancelaria CHF

   Kancelarie frankowe to podmioty, które na przestrzeni ostatnich lat wyspecjalizowały się w obsłudze tzw. spraw frankowych. Praktyka kredytów frankowych dowiodła, że banki w ramach oferty niejednokrotnie stosują niezgodne z prawem klauzule umowne, które są niekorzystne dla kredytobiorców. Dlatego obsługą Twojej sprawy powinien się zająć adwokat, który zna kredyty frankowe i posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów z bankiem.

   Kredyty frankowe: Co może dla Ciebie zrobić kancelaria prawna?

   Kredyty frankowe nie są kredytami walutowymi. To kredyty waloryzowane, indeksowane lub denominowane. Kredyty indeksowane to kredyty frankowe, których wypłata następuje w złotówkach. Bank przelicza kwotę długu po kursie kupna franka szwajcarskiego, podczas gdy rata kredytu jest wyliczana we franku szwajcarskim, a na dzień zapłaty raty następuje jej przeliczenie na złote zgodnie z kursem sprzedaży tabeli kursowej banku. Kredyty denominowane to kredyty, w przypadku których wnioskowana kwota kredytu wyrażona w złotych jest przeliczana na franki szwajcarskie i wyrażona szacunkowo. Kwota denominowana nie jest znana w dniu zawarcia umowy. Wypłacona i spłacona przez kredytobiorcę kwota wyrażona jest w złotówkach, raty przeliczane są z franków szwajcarskich na złotówki po kursie sprzedaży.

   W obu przypadkach nie stosuje się jednolitego miernika wartości określających wysokość zobowiązań ze strony banku i kredytobiorcy. Mierniki te znacząco się od siebie różnią:

   • zobowiązania banku przeliczane są według kursu kupna waluty obcej,
   • zobowiązania kredytobiorcy przeliczane są według kursu sprzedaży waluty obcej.

   W momencie zawierania umowy kredytowej kredytobiorca nie posiada wiedzy na jaką kwotę zaciąga zobowiązanie. Układ ten jest wynikiem zastosowania nieuczciwych postanowień umownych, które są podstawą do unieważnienia umowy kredytowej i/lub odzyskania nadpłaconych rat.

   Adwokat tłumaczy, jaki obrót przyjmują sprawy o kredyty frankowe

   Obecnie coraz większa liczba spraw o kredyty frankowe znajduje swój finał w sądzie. Kancelarie frankowe oferują Klientom kompleksową pomoc w tym zakresie, która obejmuje:

   • weryfikację dokumentów,
   • reprezentację na każdym etapie postępowania.

   W konsekwencji powyższego osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich mogą uzyskać unieważnienie umowy kredytu lub odzyskanie nadpłaconych rat. W tym miejscu należy mieć na uwadze fakt, iż pomimo skrócenia ustawowych terminów przedawnienia, przy umowach kredytu frankowego dla rat spłaconych przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego, mamy możliwość odzyskania nadpłaconych rat nie starszych niż 10 lat co do dnia udzielenia. W przypadku  kredytu spłacanego przez więcej niż 10 lat można, na podstawie prawa, domagać się jedynie rat do wysokości powyższego terminu. Pozostałe raty ulegają przedawnieniu.

   Kredyty frankowe: Kancelaria Prawna PYTLAK // DEJA Warszawa działa w Twoim interesie

   Masz kredyt we frankach szwajcarskich? Zastanawiasz się nad szansą i korzyściami płynącymi ze wszczęcia postępowania przeciwko bankowi? Jako Kancelaria CHF oferujemy kompleksową obsługę spraw z zakresu kredytu frankowego. W wyniku naszych działań Klienci uzyskują:

   • unieważnienie umowy kredytu – unieważniona umowa jest traktowana jako nigdy nie zawarta, w związku z czym dochodzi do zwrotu świadczeń, które zostały dotychczas pozyskane przez obie strony, w praktyce oznacza to, że w przypadku nadpłaty ze strony kredytobiorcy, wyrokiem sądu może on odzyskać od banku różnicę pomiędzy spłaconą kwotą, a udzielonym przez bank kredytem;
   • uznanie klauzuli indeksacyjnych kredytu za niedozwolone – uznanie klauzuli indeksacyjnych za niedozwolone nie jest równoznaczne z unieważnieniem umowy kredytu, unieważnione pozostają wyłącznie klauzule regulujące indeksację, w rezultacie czego kwota kredytu do spłaty jest ponownie przeliczana z indeksowanej do franka na złotówki, ale już bez uwzględnienia tych przepisów umowy, które były niekorzystne dla kredytobiorcy.

   Nasza Kancelaria CHF działa na terenie miasta Warszawa.
   Zapewniamy:

   • wstępną analizę sprawy,
   • pełną reprezentację przez profesjonalnych pełnomocników na każdym etapie postępowania,
   • profesjonalne wsparcie aż do zakończenia sprawy,
   • korzystne warunki rozliczeń.

   Do kontaktu zachęcamy każdego, kto jest zainteresowany weryfikacją swojej sytuacji kredytowej i podjęciem działań prawnych względem banku.